Cách xử lý những sai sót khi kê khai thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất

1. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT

- Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế.

Nguyên tắc chung: SAI ĐÂU SỬA ĐẤY(Sai dữ liệu ở tờ khai nào vào tờ khai đó sửa lại cho đúng)

2. Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

2.1. Sai sót không làm thay đổi số tiền thuế phải nộp hoặc được khấu trừ

Các sai sót như:

- Kê khai sai ký hiệu hoá đơn, sai số hoá đơn, sai ngày tháng năm.

- Kê khai sai tên người mua, người bán, mã số thuế, sai tên mặt hàng

a. Nếu phát hiện trong thời hạn nộp tờ khai:

VD: DN A nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2014 vào ngày 15/11/2014, nhưng đến ngày 18/11/2014 thì phát hiện có sai sót.

Cách xử lý như sau:

- Vào trực tiếp tháng tờ khai tháng 10/2014 sửa lại cho đúng (Chọn "Tờ khai lần đầu"không phảichọn "Tờ khai bổ sung" nhé) -> Xong thì nộp lại.

(Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)

Xem thêm: Lịch nộp các loại báo cáo thuế

b. Nếu phát hiện khiđã hết hạn nộp tờ khai:

Cách xử lý:

Bước 1: Vào trực tiếp tờ khai sai đó sửa lại cho đúng (Chọn "Tờ khai lần đầu" không phải chọn "Tờ khai bổ sung" nhé)

Bước 2: Lập 1 bộ hồ sơ nộp cho cơ quan thuế, bao gồm:

+ Tờ khai thuế và phụ lục kèm theo của kỳ đã kê khai sai (Là tờ khai mà các bạn đã nộp trước đó)

+Tờ khai thuế và phụ lục kèm theo đã được điều chỉnh lại.

+ Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

=> Tải về:Mẫu bản giải trình khai bổ sung mẫu số 01/KHBS

2.2. Sai sót làm thay đổi số tiền thuế phải nộp hoặc được khấu trừ:

Các sai sót như:

- Kê khai thừa hoặc thiếu hoá đơn đầu ra, đầu vào

- Kê khai số tiền, sai thuế thuế suất, sai tiền thuế

- Kê khai sai dòng trên các PL01-1/GTGT, 01-2/GTGT....

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì:

- Hoá đơn đầu vào các bạn được kê khai, khấu trừ bổ sung vào thời điểm nào cũng được (Không còn khống chế 6 tháng như trước nữa), trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.

a. Nếu phát hiện trong thời hạn nộp tờ khai:

Các bạn làm theo như ý“a”bên trên. (Chỉ cần sửa lại rồi nộp lại là xong)

b. Nếu phát hiện khi đã hết thời hạn nộp tờ khai:

Cách xử lý:

- Các bạn phải lập tờ khai bổ sung thuế GTGT, cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK - >Chọn“Tờ khai bổ sung”


Bước 2: Thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh như sau:

1. Nếu kỳ trướcquên không nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang thì nhập vào Chỉ tiêu [22]

2. Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào:

- Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là:Chỉ tiêu [23], [24] và [25].

VD: Tháng 6/2015 các bạn kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là thiếu 2.000.000, thuế GTGT: 200.000.

- Như vậy các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau:
[23] = 25.980.000 + 2.000.000
[24] = 2.598.000 + 200.000
[25] = 2.598.000 + 200.000(Nếulà công ty KD mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

3. Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra:

- Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ:Chỉ tiêu [29] đến [33]. (Theo các mức thuế suất trên hoá đơn)

VD: Tháng 6/2015 các bạn kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa: 2.000.000, thuế GTGT là 10%: 200.000.

- Các bạn điều chỉnh giảm giảm tiêu 32 và 33 như sau (Vì là thuế suất 10%).
[32] = 435.345.000 - 2.000.000
[33] = 43.534.500 - 200.000

- Sau khi điều chỉnh xong các bạn ấn “Tổng hợp KHBS”hoặc ấn :"Ghi"

Bước 3: Click vào ship “KHBS” phía dưới, để xử lý kết quả sau khi khai bổ sung:

- Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Xử lý số liệu ở Chi tiêu[40] và [43]:

1. Nếu [40] > 0(Tức là tăng số tiền thuế phải nộp)

- Đi nộp số tiền thuế đó và tiền phạt chậm nộp tiền thuế (Phần mềm đã tự tính số ngày chậm nộp và số tiền phạt ở dưới phần B trên Bản giải trình)

Nếu bạn chưa biết cách tính có thể xem thêm: Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT

2.Nếu [40]< 0(Làm giảm tiền thuế phải nộp):

- Bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theohoặc được hoàn thuế.

Lưu ý:Các bạn tự theo dõi khoản này bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì tự trừ đi bên ngoài. Tức làkhông được nhập vàoChỉ tiêu [38]của kỳ hiện tại.

3.Nếu [43] > 0(Tăng số thuế GTGT được khấu trừ):

- Nhậpsố tiền thuế đóvàoChỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví dụ:Công ty kế toán Thiên Ưngtháng 11/2014 có só tiền thuế GTGT phải nộp là 2.000.000 vnđ. Nhưng sang đến tháng 12/2014 thì phát hiện có 1 hóa đơn đầu vào của tháng 11/2014 chưa kê khai, tiền thuế GTGT là 5.000.000 vnđ.

Cách xử lý:

- Vào tờ khai tháng 11/2014 lựa chọn "Tờ khai bổ sung". Và sửa trực tiếp trên cácChi tiêu [23], [24], [25].

- Sau khi điều chỉnh xong thì xuất hiện Chỉ tiêu [43] là : 3.000.000 vnđ.

=>Nhập số tiền 3.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tờ khai thuế GTGT tháng 12/2014.

4.Nếu [43]< 0(Giảm số thuế GTGTđược khấu trừ):

- Nhậpsố tiền thuế đó vào Chỉ tiêu [37] trên tờ khai trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com