Điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Doanh nghiệp?

Không phải bất cứ chi phí đầu vào nào của doanh nghiệp cũng đều được khấu trừ thuế GTGT, mà phải thỏa mãn các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định của luật thuế GTGT.

Thuế GTGT là khoản thuế đánh trên phần giá trị tăng thêm của vật tư, hàng hóa, dịch vụ. Doanh nghiệp là người thu hộ và chi hộ về thuế GTGT. Người tiêu dùng là người nộp thuế GTGT.

1.Hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Theo Khoản 10 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 15 có quy định điều kiện về hóa đơn, chứng từ để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”

Theo quy định trên hóa đơn chứng từ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là:

  • Hóa đơn GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ
  • Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu
  • Chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên

Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định điều kiện về chứng từ thanh toán để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“ Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên…”

Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định như sau:

“Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.
Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.”


Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com