Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn không?

Doanh nghiệp bán dầu ô tô, công ty xuất dầu tiêu dùng nội bộ thay dầu xe ô tô, vậy có phải xuất hoá đơn GTGT đầu ra hay không? Nếu viết thì viết như thế nào?


Doanh nghiệp sản xuất xe oto
Doanh nghiệp sản xuất xe oto

Căn cứ vào điểm a, khoản 7, điều 3, TT26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Như vậy, công ty bạn bán dầu ô tô và xuất dầu để tiêu dùng nội bộ thì không phải xuất hóa đơn. mà dùng phiếu xuất kho để xuất dùng.


Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com