Hỏi/đáp: Mua Voucher tặng khách hàng có phải lấy hóa đơn?

Mua Voucher tặng khách hàng có phải lấy hóa đơn

Hỏi/đáp: Mua Voucher tặng khách hàng có phải lấy hóa đơn?

Công ty tôi có thực hiệnchương trình khuyến mại cho khách hàng theo đúng quy định về hoạt động xúc tiến thương mại (Nghị định số 37/2006/NĐ-CP), quà tặng cho khách hàng là các "voucher" điện tử (phiếu mua hàng điện tử có mệnh giá bằng tiền) để mua hàng tại các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng được chỉ định. Tuy nhiên, các trung tâm điện máy, siêu thị không xuất hóa đơn cho chúng tôi khi bán các "voucher" nói trên. Xin hỏi như vậy có đúng không và khoản chi phí này có được chấp nhận cho mục đích tính thuế nếu không có hóa đơn hay không?

TRẢ LỜI:

- Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty bạn thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP nêu trên, quà tặng cho khách hàng là các "voucher" điện tử (phiếu mua hàng điện tử có mệnh giá bằng tiền) để mua hàng tại các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng được chỉ định thì:

+ Khi Công ty bạn mua "voucher" điện tử của các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng thì chưa phát sinh hoạt động bán hàng hóa nên các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng chưa phải lập hóa đơn GTGT mà lập chứng từ thu. Căn cứ mục đích chi tiền, Công ty bạn lập chứng từ chi theo quy định.

+ Khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty bạn căn cứ vào hợp đồng (thỏa thuận) khuyến mại, chứng từ thanh toán cho các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng và hồ sơ chứng minh hoạt động tặng "voucher" điện tử cho khách hàng để hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trên đây là tinh thần của Công văn số 29342/CT-HTr ngày 11/05/2016 của Cục thuế Hà Nội.Thông tin này chỉ dành cho mục đích tham khảo, các văn bản được hướng dẫn có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi các hướng dẫn mới hơn từ cơ quan thuế tại thời điểm Quý vị tra cứu.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com