Hỏi/đáp: Thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp chuyển từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thường?

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, DV phát sinh trong quá trình từ SX, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế VAT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam.

Hỏi/đáp: Thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp chuyển từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thường?

Công ty tôi là doanh nghiệp chế xuất, bây giờ chúng tôi chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thường. Xin cho hỏi với các nguyên vật liệu tồn kho và TSCĐ vẫn đang tiếp tục sử dụng đã nộp thuế GTGT thì có được kê khai khấu trừ không?

TRẢ LỜI:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 78 thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 về xử lý tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất và ngược lại:

"Trường hợp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX:
a) DNCX thực hiện xác định tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý với cơ quan hải quan;

b) Cơ quan hải quan, DNCX thực hiện thủ tục hải quan theo từng biện pháp xử lý;
c) Thời điểm thanh lý và xác định tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thực hiện trước khi doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi."

Cụ thể trong Công văn số 4210/TCT-KK ngày 15/09/2016 của Tổng Cục thuế hướng dẫn:

"Trước khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất, Công ty đã nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để thực hiện thủ tục thanh khoản theo yêu cầu của cơ quan Hải quan. Nếu các tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu nêu trên sau đó vẫn tiếp tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp sau chuyển đổi thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với giá trị còn lại của tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu nêu trên theo quy định".

Như vậy, với những NVL và TSCĐ vẫn đang tiếp tục hoạt động tại Công ty bạn thì được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đã nộp tương ứng với giá trị còn lại của tài sản.

Trên đây là tinh thần của Công văn số 4210/TCT-KK ngày 15/09/2016 của Tổng cục Thuế.Thông tin này chỉ dành cho mục đích tham khảo, các văn bản được hướng dẫn có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi các hướng dẫn mới hơn từ cơ quan thuế tại thời điểm Quý vị tra cứu.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com