Hướng dẫn thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại theo Thông tư 200 (Bài 115)

Từ những tình huống thực tế được trình bày từ bài 70 đến bài 111, Ketoan 68.com xin tổng hợp trên tài khoản chữ T để các bạn tổng hợp thông tin để lập các báo cáo tài chính và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.


Lớp Kế toán thực hành của Khoa kế toán-Đại học Đại Nam
Lớp Kế toán thực hành của Khoa kế toán-Đại học Đại Nam

Các nghiệp vụ liên quan đến hàng gửi bán theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận và hàng gửi bán đại lý được ghi nhận vào bên Nợ TK 157. Khi bán được hàng hoặc hàng không bán được chuyển trả lại doanh nghiệp, kế toán ghi Có TK 157


Các nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐHH được ghi nhận vào tài khoản 211Các nghiệp vụ liên quan đến việc khấu hao TSCĐ được ghi nhận vào TK 214


Để được trải nghiệm những tình huống thực tế và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, mời các bạn đọc các bài tiếp theo.

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com