Hướng dẫn thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại theo Thông tư 200 (Bài 21)

Kế toán xuất khẩu hàng hóa trực tiếp có rất nhiều công việc phải làm hàng ngày. Với mỗi đợt xuất khẩu hàng hóa, họ cần nắm vững cả về số lượng và giá thành để hạch toán chính xác nhất. Trong đó chứng từ và tài khoản sử dụng là điều quan trọng nhất

Đại học Đại Nam
Đại học Đại Nam

Kế toán quá trình xuất khẩu.
Quy trình xuất khẩu trực tiếp

a) Chứng từ và tài khoản sử dụng

- Hợp đồng kinh tế và các phụ kiện hợp đồng.

- Hoá đơn thương mại (Invoice);

- Vận tải đơn (Bill of lading – B/L) hoặc (Bill of air – B/A);

- Chứng từ bảo hiểm (Insurance policy);

- Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate quality) do Vinacontrol cấp;

- Bảng kê đóng gói bao bì (Packing List);

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Original).

- Tờ khai hải quan

- Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với hàng nông sản, thực phẩm;

- Hối phiếu hoặc;

- Biên lai thu thuế;

- Phiếu xuất kho;

- Các chứng từ thanh toán...

- Việc sử dụng tài khoản nhiều hay ít, chi tiết hay tổng hợp ở mức độ nào là phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp. Nhưng một cách tổng quát, để phản ánh các thông tin về hàng hóa xuất khẩu, kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu như:

- Tài khoản 157 – Hàng gửi bán: Phản ánh trị giá xuất kho của số hàng hoá được chuyển đi để làm thủ tục xuất khẩu.

- Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán: Phản ánh trị giá vốn của số hàng hoá đã hoàn thành các thủ tục để xuất khẩu và đã được xuất khẩu; hoặc trị giá vốn của dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng.

- Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Phản ánh tổng số tiền doanh nghiệp đã thu được hoặc còn phải thu của khách hàng do đã cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ.

- Các tài khoản liên quan khác.


Để có những kiến thức nền tảng vững chắc, mời các bạn đón đọc tiếp theo.

Chúc các bạn thành công!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com