MẪU B140. HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành thì MẪU B140. HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN như sau:

HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN

A. MỤC TIÊU

Đảm bảo đưa ra dạng ý kiến kiểm toán phù hợp và đầy đủ thông tin theo quy định của CMKiT số 700, 705, 706.

NỘI DUNG KIỂM TRA

I. BCTC có sai sót trọng yếu

II. KTV bị hạn chế phạm vi kiểm toán

III. Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh”/”Vấn đề khác”

C. KẾT LUẬN

Bạn có thể Download văn bản gốc tại đây

Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com