Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Mẫu số 01b-LĐTL

Khi nhân viên làm thêm giờ, bạn cần theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị mình. Kế toán 68 xin giới thiệu Bảng chấm công Mẫu số 01b-LĐTL theo thông tư mới nhất

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200/2014/TT-BTCMẫu số 01b-LĐTL

Bảng chấm công làm thêm giờ
Bảng chấm công làm thêm giờ

1. Mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách lập bảng chấm công làm thêm giờ

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm…) có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc theo quy định thì phải lập bảng chấm công làm thêm giờ.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác.

Cột 1 đến cột 31: Ghi số giờ làm thêm của các ngày (Từ giờ…đến giờ…) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng.

Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng.

Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết.

Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) không thuộc ca làm việc của người lao động.

Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm…) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.

Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.

Trên đây là mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất theo Mẫu số 01b-LĐTL của Thông tư 200/2014/TT-BTC được thực hiện từ1-1-2015 cho quyết toán từ năm 2015 thay thế Quyết định 15/2006.

Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!


Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com