Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, hàng năm lượng mưa khá nhiều đặc biệt vào mùa hè, do đó nhu cầu sử dụng áo mưa khá cao. Sau khi khảo sát nhu cầu tôi dự định mở một cửa hàng áo mưa với 2 loại chính là áo mưa bộ và áo mưa liền.