Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, hàng năm lượng mưa khá nhiều đặc biệt vào mùa hè, do đó nhu cầu sử dụng áo mưa khá cao. Sau khi khảo sát nhu cầu tôi dự định mở một cửa hàng áo mưa với 2 loại chính là áo mưa bộ và áo mưa liền.

Để kinh doanh thành công chúng ta cần phải lập được dự án. Dưới đây là dự án kinh doanh quần áo của bạn Thủy Tiên, mời các bạn tham khảo.

Để thực hiện một dự án kinh doanh, các tổ chức và cá nhân cần phải nhận diện được chi phí và lập dự toán doanh thu, chi phí trước khi thực hiện dự án kinh doanh. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tham khảo việc nhận diện và lập dự toán.

Quần áo là hàng hóa tiêu dùng thông thường nên có rất nhiều người có thể tham gia được thị trường này. Tuy nhiên, để kinh doanh thành công thì cần có phương án kinh doanh để xác định được các khoản chi phí, doanh thu có thể thực hiện.