Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư hiệu quả nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro, qua bài viết này chúng tôi hy vọng các nhà đầu tư mới sẽ tránh được các sai lầm phổ biến khi bắt tay vào đầu tư

Xử lý thoái vốn đầu tư (VĐT) của Cty mẹ trong Cty con trên BCTC hợp nhất là 1 vấn đề phức tạp nên việc áp dụng sẽ gặp nhiều khó khăn. Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (Phần 1)

Xử lý thoái vốn đầu tư (VĐT) của Cty mẹ trong Cty con trên BCTC hợp nhất là 1 vấn đề phức tạp nên việc áp dụng sẽ gặp nhiều khó khăn. Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (Phần 2)

Bộ Tài Chính có quy định các trường hợp không được hoàn thuế Giá trị gia tăng từ 1/7/2016. Vậy những dự án nào không đủ điều kiện để hoàn thuế Giá trị gia tăng? Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết

Đầu tư chứng khoán là một loại hình đầu tư tài chính. Trong hoạt động này, NĐT bỏ tiền để mua chứng khoán như: cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu… Hoạt động đầu tư này thường tiềm ẩn những rủi ro nên nhà đầu tư cần tính toán và trích lập dự phòng.

"Yêu em anh chấp nhận đầu tư dài". Và thực tế cho thấy các khoản đầu tư luôn tiềm ẩn những rủi ro. Vậy để rào chắn rủi ro, các nhà đầu tư thường tiến hành trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 228 - Đầu tư khác như sau:

Cach hạch toán Tài khoản 228 – đầu tư khác Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết).

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Kế toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết như sau:

Theo Điều 42 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về việc hạch toán kế toán đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Kế toán 68 xin chia sẻ như sau:

Ketoan68.com xin giới thiệu Cách hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản – Tài khoản 441 theo Điều 75 Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển như sau:

Cách hạch toán Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu như sau:

Cách tính thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ đầu tư vốn thường gây khó khăn cho các chủ đầu tư và nhân viên kế toán.Căn cứ vào Điều 2, có phân ra thành 10 khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Bạn đọc tìm hiểu chi tiết về các loại thu nhập tính thuế TNCN tại đây.