Đáp án bài tập chương 9: kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNNKLT) Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN) Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Khi một kỳ kế toán kết thúc, doanh nghiệp đã hoàn tất việc nộp các tờ khai quyết toán và báo cáo tài chính của công ty lên cơ quan thuế.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của việc trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu doanh nghiệp như sau:

Làm sai báo cáo tài chính thì xử lý thế nào? Có được nộp lại báo cáo tài chính làm sai của các năm trước? Có được kê khai bổ sung báo cáo tài chính làm sai.

Vì một nguyên nhân nào đó mà báo cáo tài chính của các năm trước có sai sót, vậy có được nộp lại báo cáo tài chính làm sai của các năm trước không? Bài viết dưới đây Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn Công văn mới nhất hướng dẫn giải quyết trường hợp trên.

Báo cáo tài chính sai sót của các năm trước đây vẫn là vấn đề vẫn tồn tại. Có rất nhiều câu hỏi thắc mắc như: Báo cáo tài chính đó có được nộp lại không? Nộp lại báo cáo tài chính theo hình thức nào? Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

Cơ quan nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

Để giúp các bạn lập được báo cáo tình hình tài chính trong doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu như sau:

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động nhỏ hơn 10 người

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các mức sử phạt khi Doanh nghiệp vi phạm các quy định về tài khoản kế toán và việc lập,trình bày BCTC theo Nghị định 41/2018. Xin mời các bạn theo dõi.

Sai sót trong quá trình làm Báo cáo tài chính cuối năm luôn là nỗi lo lắng không chỉ với các bạn kế toán mới đi làm mà ngay cả những kế toán lâu năm cũng sẽ để lại những sai sót nhất định khi lập.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phân tích báo cáo tài chính là việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của một công ty qua việc tính toán và phân tích những tỷ số khác nhau sử dụng những số liệu từ các báo cáo tài chính.

Phân tích báo cáo tài chính là việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của một công ty qua việc tính toán và phân tích những tỷ số khác nhau sử dụng những số liệu từ các báo cáo tài chính.

Phân tích báo cáo tài chính là việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của một công ty qua việc tính toán và phân tích những tỷ số khác nhau sử dụng những số liệu từ các báo cáo tài chính.

Phân tích báo cáo tài chính là việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của một công ty qua việc tính toán và phân tích những tỷ số khác nhau sử dụng những số liệu từ các báo cáo tài chính.