Mẫu số 03-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.Xin mời các bạn theo dõi