Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết này, mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán chi phí bán hàng

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 811 - Chi phí khác như sau:

Việc trả lãi vay có thể theo định kỳ, trả trước, trả sau… Tuỳ từng trường hợp mà cách hạch toán chi phí lãi vay cũng khác nhau. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay phải trả chi tiết từng trường hợp cụ thể

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp như sau:

Cách hạch toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản 622 này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn, tư vấn,…).

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 335 – Chi phí phải trả như sau:

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp.

Chi phí sản xuất chung dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ. TK sử dụng TK 627 - quy định theo TT 200/2014 của BTC

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung như sau:

Quá trình sản xuất thường phát sinh phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí về nguyên liệu, chi phí về hao mòn tài sản cố định, chi phí về tiền lương công nhân sản xuất và các chi phí khác về tổ chức quản lý sản xuất tạo ra sản phẩm theo kế hoạch.

Cách hạch toán Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Theo Thông tư 200.Tài khoản phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm,...

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Kế toán 68 xin giới thiệu cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành dịch vụ – TK 154 theo Điều 27 Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau

Ketoan68.com xin giới thiệu Cách hạch toán Cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành xây dựng – TK 154 theo Điều 27 Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau:

Cách hạch toán TK 623 theo TT200.TK dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe,máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây,lắp công trình trong trường hợp DN thực hiện xây,lắp công trình theo cách thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công như sau:

Trong bài viết này, Kế toán 68 xin gửi tới bạn đọc hướng dẫn cách hạch toán các khoản chi phí sửa chữa nâng cấp TSCĐ như: Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí đầu tư nâng cấp TSCĐ.