Hàm COUNTIF là một trong các hàm sử dụng thường xuyên với các bạn làm kế toán nói riêng và những người làm viêc với Excel nói chung. Tại bài viết này, chúng tôi xin hướng dẫn bạn đọc các sử dụng hàm COUNTIF trong Excel.

Hàm HLOOKUP là một trong hai hàm tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất trong Excel. Nếu các bạn đã biết về hàm VLOOKUP thì ta sẽ thấy hàm HLOOKUP này có chức năng tương tự với hàm VLOOKUP. VLOOKUP dò tìm kết quả theo cột, còn HLOOKUP dò tìm kết quả theo hàng.

Hàm IF là một trong các hàm cơ bản và thông dụng khi sử dụng excel, bất kể excel 2007, excel 2010… Vậy chi tiết hàm IF được sử dụng như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới các bạn cách sử dụng hàm IF trong Excel trong bài viết dưới đây.

Hàm Left, Hàm Right là 2 hàm dùng để tách ta “n” ký tự của chuỗi Text từ bên trái hoặc bên phải. Đây là 2 hàm được sử dụng phổ biến trong Excel và kế toán cũng hay sử dụng

Bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn một số hàm thường sử dụng trong kế toán trên Excel là hàm Vlookup, hàm sumif, subtotal… Bài viết này tác giả sẽ cung cấp thêm cho hàm cũng quan trọng không kém là hàm MAX.

Hàm RANK trong Excel là hàm được rất nhiều người sử dụng trong quá trình xử lý dữ liệu, nhất là với những người làm kế toán thì hàm RANK rất phổ biến.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel khi làm kế toán thực tế

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm excel thường dùng trong kế toán dùng để dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên bên trái của một bảng dữ liệu.

Hàm Left, Hàm Right là 2 hàm dùng để tách ta “n” ký tự của chuỗi Text từ bên trái hoặc bên phải. Đây là 2 hàm được sử dụng phổ biến và kế toán viên cũng hay sử dụng. Sau đây chúng tôi xin được chia sẻ cách sử dụng hàm LEFT, hàm RIGHT trong công tác kế toán Excel.