Chúng ta có 2 trang web để tra cứu thông tin người nộp thuế. Trang tra cứu thông tin người nộp thuế tại web của Tổng cục thuế và tiện ích tra cứu MST tại trang web Tncnonline.com.vn

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin hóa đơn GTGT của DN, cách kiểm tra hóa đơn GTGT đầu vào có hợp pháp hay không, là hóa đơn thật hay giả...?

Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế Doanh nghiệp, cá nhân như: Ngày cấp mã số thuế công ty, giám đốc, địa chỉ, trạng thái có hoạt động hay không...

Bài viết hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn trên Website Tổng cục Thuế nhằm xác minh, kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, hóa đơn đó là thật hay giả. Các bạn cùng xem ở bài dưới đây.