Bài viết cung cấp cho bạn đọc cách xử lý hóa đơn bị viết sai theo các quy định mới nhất của Tổng cục Thuế

Trường hợp có hoá đơn chưa thanh toán cho đến giờ đã quá hạn hợp đồng thì xử lý như thế nào? Ketoan68.com xin chia sẻ với bạn như sau:

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp chưa kê khai, nhưng đã hết thơì hạn nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng

Kế toán 68 xin hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên người mua (những sai sót không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp hoặc khấu trừ) như sau:

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, thuế suất, tiền thuế, ngày tháng, tên Công ty, địa chỉ, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, hình thức thanh toán, số tiền bằng chữ,... được quy định tại TT39, TT 119, TT 26. Cụ thể:

Khi chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi địa chỉ Công ty nhưng hóa đơn GTGT chưa sử dụng hết thì phải làm thể nào? Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn cách xử lý hóa đơn GTGT đã phát hành khi thay đổi địa điểm kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp do vô tình hay cố ý, mua hàng nhận hóa đơn của những doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh hay bỏ trốn. Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn như thế nào? Các hóa đơn đầu vào này có được kê khai thuế GTGT đầu vào không?

Tháng 1/2015 đơn vị tôi có xuất hóa đơn GTGT sai cụ thể như sau:

Khi viết hóa đơn xé ra khỏi cuống giao cho khách hàng mới phát hiện sai có phải lập biên bản hủy tại chỗ hay không?

Doanh nghiệp lập hóa đơn bán hàng đã giao cho người mua nhưng sau đó phát hiện hóa đơn ghi sai loại hàng hóa bán. Vậy doanh nghiệp xử lý hóa đơn viết sai như thế nào?

xin được chia sẻ về Cách xử lý hóa đơn viết sai GTGT theo quy định tại và sửa đổi bổ sung theo TT39/2014.

Tháng 12 năm 2016 tôi phát hiện ra do sơ suất trong tháng 10 năm 2016 tôi có viết sai tên của người mua hàng trên một hóa đơn giá trị gia tăng, các chỉ tiêu khác như mã số thuế, địa chỉ của người mua hàng vẫn đúng. Xin hỏi tôi có phải lập hóa đơn khác không?

Tháng 10/2015 tôi có viết một hóa đơn GTGT số 0000123, ký hiệu AA/15P cho công ty A. Do nhầm lẫn tôi đã viết tổng giá trị hàng hóa (10 chiếc máy tính) là 70 triệu đồng (trong khi giá trị đúng là 40 triệu đồng).

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn tình huống về việc sử dụng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hóa đơn. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn về vấn đề sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và cách xử lý những hóa đơn bất hợp pháp đó. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn như thế nào? Các hóa đơn đầu vào này có được kê khai thuế GTGT đầu vào không?.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn cách xử lý đối với hóa đơn đã lập,hóa đơn không tiếp tục xử dụng,xử dụng hóa đơn bất hợp pháp và xử dụng bất hợp pháp hóa đơn...Xin mời các bạn theo dõi