Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Mình xin chia sẻ với các bạn nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái như sau:

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 413:Chênh lệch tỷ giá hối đoái tại đơn vị hành chính sựu nghiệp theo TT107/2017.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Quy định chung và nguyên tắc kế toán TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo TT133/BTC .Xin mời các bạn theo dõi.

Căn cứ để hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá chính là chuẩn mực kế toán VAS 10, QĐ 15/2006 chế độ kế toán doanh nghiệp và thông tư 201/2009 hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá, được ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2009

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Vậy để xử lý khoản chênh lệch này, kế toán phải làm những gì?