Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Để giúp các bạn nắm bắt kịp thời các thay đổi của thông tư 133, mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán hàng mua đang đi đường

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường như sau:

Tài khoản 151 dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường như sau:

Hàng mua đang đi đường là những hàng hóa, sản phầm doanh nghiệp đã mua (đã thuộc quyền sở hữu của DN) nhưng cuối tháng chưa về nhập kho thì được kế toán như thế nào?

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015), Kế toán 68 nêu phương pháp hạch toán Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường như sau:

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn phương pháp kế toán hàng mua đang đi đường (TK 151) theo Thông tư 133 như sau:

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Bài viết này, ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn sơ đồ kế toán hàng mua đang đi đường.

Hàng mua đang đi đường là các loại hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa về nhập kho.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán TK151: Hàng mua đi đường theo TT200 theo 2 phương pháp : Kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. Xin mời các bạn theo dõi.