Có nhiều doanh nghiệp mua hàng trả chậm với những hóa đơn trên 20 triệu đồng và đã kê khai thuế đầu vào. Nhưng khi thanh toán lại thanh toán bằng tiền mặt. Vậy doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh như thế nào?

Ketoan68.com xin hướng dẫn cách xử lý những hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty, mã số thuế, chuyên địa điểm…

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính. Có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 (Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính), hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Trong một số trường hợp, nếu mua hàng không có hóa đơn đầu vào thì được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào để tính vào chi phí được trừ.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu bảng kê thu mua hàng hóa,dịch vụ mua vào không có hóa đơn được ban hành theo TT số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi

Công ty chúng tôi là đơn vị bán lẻ xăng, dầu bán cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh thì ngày lập hóa đơn là ngày nào? Trong trường hợp bán lẻ nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn thì chúng tôi có phải lập hóa đơn không?

Khi công ty tôi bán USD cho ngân hàng thì công ty tôi có xuất hóa đơn hay không?

Thông thường khi bán hàng kế toán sẽ lập hóa đơn giao cho khách. Tuy nhiên, có những doanh nghiệp bán hàng nhỏ lẻ, danh mục hàng hóa dài thì kế toán phải lập bảng kê. Vây, lập bảng kê như thế nào cho đúng là vấn đề được ketoan68.com chia sẻ như sau:

Kế toán 68 xin đưa ra Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy trong trường hợp hủy hóa đơn theo Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn về thông tin Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,thời gian nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...Xin mời các bạn theo dõi

Công ty mất hóa đơn liên 2 thì có thể xin lại liên 1 để sao y bản chính được không? Thủ tục như thế nào và căn cứ văn bản pháp luật nào để thực hiện? Có bị phạt không?

Doanh nghiệp tôi làm mất hóa đơn mua dịch vụ của nhà cung cấp. Vậy theo quy định hiện hành thì chúng tôi phải xử lý như thế nào?

Theo điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tói các bạn Các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót. Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Xin mời các bạn theo dõi.

Mất hóa đơn là điều mà các doanh nghiệp không thể tránh khỏ và xảy ra do rất nhiều nguyên nhân nhưng chung quy lại là doanh nghiệp đều phải nộp phạt.Vậy khi kế toán phát hiện ra mất hóa đơn tại doanh nghiệp thì kế toán cần phải thực hiện các công việc như thế nào?

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn cụ thể như sau

Khi mất hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT) đầu ra – đầu vào thì sẽ bị phạt bao nhiêu. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn về mức phạt khi mất hóa đơn GTGT mới nhất theo Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC.

Bài viết này sẽ giúp các bạn biết được các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất và được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Kể từ ngày 02/3/2014 Theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 /1/2014 của Bộ tài chính: Quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn GTGT cụ thể như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các nguyên tắc của Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền.Xin mời các bạn theo dõi.