Theo Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật Lao động, Kế toán 68 xin đưa ra cụ thể nội dung của hợp đồng lao động như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn giải đáp về 05 nhầm lẫn thường gặp trong quá trình thực hiện Hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là “HĐLĐ”). Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (Mẫu số 09- LĐTL) theo TT 133/BTC. Xin mời các bạn theo dõi

Sau khi thuwcj hiện hoàn thành công việc giao khoán thì doanh nghiệp cần lập bien bản thanh lý theo Mẫu số 09 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Cá nhân ký hợp đồng hình thức giao khoán với doanh nghiệp tổng giá trị hợp đồng bé hơn 100tr/ năm cá nhân cũng không có nguồn thu nhập tại nơi khác trong năm, DN không trích 10% thuế TNCN thì quyết toán như thế nào

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

Hạch toán tài khoản 337 theo Thông tư 200.Tài khoản dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng như sau:

Hướng dẫn cách khai báo hợp đồng mua, hợp đồng bán trên phần mềm MISA SME.NET 2015

Trường hợp có hoá đơn chưa thanh toán cho đến giờ đã quá hạn hợp đồng thì xử lý như thế nào? Ketoan68.com xin chia sẻ với bạn như sau:

Công ty tôi có ký hợp đồng mua bán hàng hóa với một số cá nhân, trong hợp đồng có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn).

Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực kế toán số 15:Hợp đồng xây dựng.Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Chuẩn mực về Hợp đồng bảo hiểm quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.Xin mời các bạn theo dõi.

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài nhưng Công ty không kê khai, nộp thuế thay nhà thầu theo quy định và bị cơ quan thuế truy thu khi thanh tra tại trụ sở Công ty thì số thuế GTGT bị truy thu sẽ không được khấu trừ bổ sung.

Ngoài chế độ đãi ngộ để giữ người lao động, doanh nghiệp cũng cần quan tâm tới những trường hợp cần xa thải người lao động. Tuy nhiên, để xa thải, doanh nghiệp cần phải có đủ những điều kiện để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không bị mắc lỗi.

Khách hàng đã thanh toán ngay toàn bộ tiền dịch vụ của 5 năm. Công ty tôi muốn xác định khoản doanh thu đã nhận này vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2015 có được không hay phải phân bổ doanh thu theo số năm cung cấp dịch vụ?

Tại nhiều doanh nghiệp khi người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn muốn tiếp tục làm việc hoặc doanh nghiệp muốn giữ nhân viên đó ở lại làm việc thêm cho công ty có được hay không? chi phí tiền công của những lao động này có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo mùa vụ có thể thuê nhân công làm việc theo mùa vụ. Vậy khi thuê lao động theo mùa vụ doanh nghiệp có phải ký hợp đồng lao động không? Mỗi năm doanh nghiệp được ký hợp đồng lao động thời vụ tối đa bao nhiêu lần?

Trong các hợp đồng có điều khoản phạt hợp đồng để giàng buộc các bên phải thực hiện đúng cam kết của hợp đồng. Vậy khi phát sinh khoản phạt hợp đồng thì hóa đơn GTGT sẽ lập như thế nào?