Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 22. Nguyên tắc kế toán hàng tồn khonhư sau:

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Để giúp các bạn nắm bắt được những thay đổi của thông tư 200, mình xin chia sẻ với các bạn các nguyên tắc kế toán hàng tồn kho.

Hàng tồn kho là tài sản quan trọng của doanh nghiệp

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn bài viết

Tương tự như kiểm kê quỹ tiền mặt, khi doanh nghiêp thực hiên kiểm kê hàng hóa phát hiện ra hàng hóa bị thiếu, kế toán cần ghi nhận tại thời điểm đó về hàng hóa. Vậy Hạch toán hàng tồn kho bị thiếu chờ lý như thế nào?

Bài viết này giúp bạn đọc cách hạch toán hàng tồn kho thông qua một số bài tập và có lời giải đi kèm.

Kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp siêu nhỏ rất đơn giản. Toàn bộ hàng tồn kho được mô mã hóa trên tài khoản 152 và 03 tài khoản chi tiết của tài khoản này. Mời các bạn cùng nghiên cứu phương pháp kế toán như sau:

Nhóm tài khoản hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho theo TT 133/BTC. Xin mời các bạn theo dõi

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho như sau:

Ketoan68.com xin tổng kết những sai sót thường gặp trong kế toán Hàng tồn kho qua bài viết sau: