Có nhiều doanh nghiệp mua hàng trả chậm với những hóa đơn trên 20 triệu đồng và đã kê khai thuế đầu vào. Nhưng khi thanh toán lại thanh toán bằng tiền mặt. Vậy doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh như thế nào?

Những trường hợp nào thì được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp và điều kiện khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp là gì?

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 18. Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ như sau:

Doanh nghiệp bạn có thể mua hàng hóa của cùng một công ty nhưng tại các cửa hàng khác nhau mà tổng giá trị mua trong ngày trên 20 triệu đồng thì có cần thanh toán qua ngân hàng không? Kế toán 68 xin giải đáp thắc mắc của bạn ở bài viết dưới đây.

Về khấu trừ thuế TNCN trong các trường hợp sau: Chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, trúng thưởng khuyến mại

Gỡ bỏ quy định đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo TT 173/2016/TT-BTC

Ngày 28/10/2016 liên Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã ban hành Thông tư 173/2016/BTC-TCT sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán và tài khoản thanh toán qua ngân hàng.

Chứng từ thanh toán bù trừ công nợ có được xác định để kê khai khấu trừ thuế GTGT mua vào hay không?

Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư.

Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ năm 2016, và điều kiện không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định mới nhất tại TT 219/2013/TT-BTC.

Theo TT78/2014/TT - BTC quy định về các hóa đơn trên 20 triệu bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng, Tuy nhiên có 1 số trường hợp hóa đơn thanh toán qua ngân hàng nhưng vẫn không hợp lý để khấu trừ thuế, bài viết đưa ra các trường hợp như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ như sau:

Tháng 8/2016 doanh nghiệp có mua hàng hoá phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp khấu trừ toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá mua vào. Vậy doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế như vậy có đúng không?

Kế toán 68 xin chia sẻ tới các bạn Cách khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ như sau:

Kể từ ngày 01/01/2014 theo Điều 15 Thông tư Số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ cụ thể như sau:

Các chi nhánh được công ty mẹ thanh toán những hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản công ty mẹ thì những hóa đơn đó có được khấu trừ thuế GTGT cho các chi nhánh không?

Thanh toán bù trừ cần những chứng từ gì để đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào?

Công ty chúng tôi có hợp đồng mua hàng của một công ty khác, trong hợp đồng có ghi rõ điều khoản là thanh toán cho một công ty khác. Vậy công ty tôi chuyển tiền thanh toán tiền hàng này vào tài khoản đó được thỏa thuận theo hợp đồng có được khấu trừ thuế không?