Nhằm đảm bảo công bằng, tiết kiệm và phù hợp với mặt bằng chung cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, Luật thuế TNDN quy định cụ thể những khoản chi bị không chế mức tính vào chi phí được trừ.

Nhằm đảm bảo công bằng, tiết kiệm và phù hợp với mặt bằng chung cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, Luật thuế TNDN quy định cụ thể những khoản chi bị không chế mức tính vào chi phí được trừ.

Một số khoản chi cho lao động nữ và dân tộc thiểu số được tính vào chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Ketoan68.com xin chia sẻ những khoản chi đó ở bài viết dưới đây

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các khoản chi được trừ tại doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế. Nội dung này được quy định trong thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo VBHN số 26 ngày 14/9/2015.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết về Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Nội dung này được quy định trong thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Tiếp nối theo phần 1,chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,giúp các bạn phân biệt được các loại chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Tiếp theo các phần trước,bài viết này chúng tôi tiếp tục chia sẻ tới các bạn nội dung của Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,nội dung này được quy định chi tiết tại thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phần 4 của nội dung Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung của các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,hy vọng sẽ giúp các bạn phân biệt được các loại chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Đây là phần cuối của nội dung Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế mà chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn từ các phần trước,hy vọng sau bài viết này các bạn sẽ hiểu và phân biệt được các lạo chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong văn bản hợp nhất số 26 ban hành ngày 14/09/2015, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn, xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong văn bản hợp nhất số 26 ban hành ngày 14/09/2015, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn, xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các khoản chi phí doanh nghiệp được trừ khi tính thuế TNDN mới nhất.Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, điều kiện để đưa vào chi phí hợp lý tính thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 78 và 96

Các khoản chi phí đôi khi đã nằm trong danh mục các khoản chi phí được tính trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), có hóa đơn tài chính đầy đủ, tuy nhiên xét về mặt hợp lý hợp lệ của cơ quan thuế thì không đáp ứng được.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn TT25/2018/TT-BTC.Điểm nổi bật trong TT này là quy định về khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2018.TT này có hiệu lực thi hành từ 01/05/2018

Doanh nghiệp phát sinh rất nhiều khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh của mình,trong đó có những khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN. Ketoan68 xin chia sẻ những khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi phí không được trừ, không hợp lý, hợp lệ được quy định tại khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 2/8/2014. Ketoan68.com xin giới thiệu tới bạn đọc các khoản chi phí mà không đáp ứng được điều kiện như sau:

Năm 2016 có nhiều sự thay đổi về tiền lương, tiền công và làm sao để biết các khoản chi phí tiền lương, tiền công nào là không hợp lý sẽ bị loại ra khi tính thuế? Sau đây ketoan68 liệt kê ra một số khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ như sau:

Các khoản chi nhằm hỗ trợ khó khăn cho người lao động hoặc những hoạt động tập thể mang tính chất phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp không thì bài viết sau đây của Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn.