Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các trường hợp mà DN bắt buộc phải kiểm toán nội bộ,nội dung này được quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Xin mời các bạn theo dõi.

Hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ nhằm giúp cho hoạt động của công ty ổn định và hiệu quả. Vậy bản chất của kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ như thế nào, mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Kiểm toán nội bộ giúp một tổ chức thực hiện được các mục tiêu thông qua việc mang lại phương pháp tiếp cận có hệ thống và quy tắc nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát và quản trị.”