Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu số 06/HSKT-KTHĐ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN được ban hành theo Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu số 07/HSKT-KTHĐ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN được bạn hành theo Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các trường hợp mà DN bắt buộc phải kiểm toán nội bộ,nội dung này được quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Xin mời các bạn theo dõi.

Đáp án bài tập chương 9: kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập và mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán.

Đạo đức được hiểu “Là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù họp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội”

Công ty tôi có địa chỉ trụ sở và hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, nay chúng tôi muốn thành lập chi nhánh ở Việt Nam, hạch toán độc lập. Như vậy, chi nhánh của doanh nghiêp chúng tôi có bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính không?

Công ty tôi có địa chỉ trụ sở và hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, nay chúng tôi muốn thành lập chi nhánh ở Việt Nam, hạch toán độc lập. Như vậy, chi nhánh của doanh nghiêp chúng tôi có bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính không?

Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán – Tài chính lần 2: sinh viên nhận được nhiều hơn từ cuộc thi

Trong tháng 04/2019, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, lệ phí có hiệu lực thi hành, trong đó có những quy định nổi bật sau đây:

Chu trình kiểm toán được định nghĩa là "cách thức cụ thể để tiến hành một cuộc kiểm toán"

Chât lượng dịch vụ Kế toán với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Kế toán kiểm toán là hai vấn đề có liên quan hữu cơ mật thiết với nhau, nếu không kiểm soát chặt chẽ những nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghề nghiệp, nó có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 28/12/2016, Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Phạm Sỹ Danh đã ký Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA về việc ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính”.

Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Các báo cáo tài chính chưa được kiểm toán thường không được chấp nhận trong rất nhiều trường hợp, có thể do yêu cầu của pháp luật nhưng cũng có thể là yêu cầu của các chủ nợ, của các nhà đầu tư.

Nội dung quy định về thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán, để các Bạn làm trong nghề kế toán có tâm huyết với nghề, có nguyện vọng thi cử có điều kiện chuẩn bị kiến thức, kinh nghiệm, hồ sơ nhằm có một kỳ thi thuận lợi, đạt kết quả cao.

Tôi xin hỏi, khi công ty tôi tham dự thầu thì có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không hay chỉ cần phải nộp báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế và xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế?

Thông thường, cùng với kế hoạch kiểm toán thì đơn vị kiểm toán thường gửi kèm một danh sách các tài liệu cần đơn vị chuẩn bị trước như: các báo cáo tài chính, sổ kế toán tổng hợp các tài khoản, sổ chi tiết các tài khoản, các chứng từ kế toán...

Hồ sơ kiểm toán là hệ thống tài liệu căn bản, để giúp lãnh đạo Công ty Kiểm toán và Kiểm toán Nhà nước có thể kiểm tra tính đầy đủ của những bằng chứng kiểm toán thích hợp, làm cơ sở cho kết luận của kiểm toán viên.

Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính” thì HỒ SƠ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 như sau:

Cộng đồng kinh tế Asean đã mở ra cơ hội cho những kế toán viên, kiểm toán viên của Việt Nam có cơ hội hành nghề tại các thị trường quốc tế trong khối Asean. Nghề kế toán, kiểm toán tại Việt Nam cũng không thể tách rời xu thế để đáp ứng được yêu cầu hội nhập.