Các bạn đang bận bịu với công việc cuối năm. Kế toán cần lưu ý những gì khi quyết toán thuế TNDN. Ketoan68.com sẽ chia sẻ với các bạn một số nội dung sau:

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn một số vấn đề các kế toán cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2016 và triển khai năm 2017, xin mời các bạn theo dõi.

Để phục vụ công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016, Ketoan68.com xin chia sẻ một số thông tin giúp kế toán các đơn vị thực hiện như sau:

Thực hiện quyết toán thuế TNDN 2018, các doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Ngày 09/03/2016, Tổng Cục thuế đã có bài viết hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, trong đó có so sánh các điểm mới áp dụng trong năm 2015. Chúng tôi xin đăng lại bài viết để Quý vị tham khảo và lưu ý khi thực hiện. (Phần 1)

Ngày 09/03/2016, Tổng Cục thuế đã có bài viết hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, trong đó có so sánh các điểm mới áp dụng trong năm 2015. Chúng tôi xin đăng lại bài viết để Quý vị tham khảo và lưu ý khi thực hiện. (Phần 2)

Ngày 09/03/2016, Tổng Cục thuế đã có bài viết hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, trong đó có so sánh các điểm mới áp dụng trong năm 2015. Chúng tôi xin đăng lại bài viết để Quý vị tham khảo và lưu ý khi thực hiện. (Phần 3)

Ngày 09/03/2016, Tổng Cục thuế đã có bài viết hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, trong đó có so sánh các điểm mới áp dụng trong năm 2015. Chúng tôi xin đăng lại bài viết để Quý vị tham khảo và lưu ý khi thực hiện. (Phần 4)

Ngày 09/03/2016, Tổng Cục thuế đã có bài viết hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, trong đó có so sánh các điểm mới áp dụng trong năm 2015. Chúng tôi xin đăng lại bài viết để Quý vị tham khảo và lưu ý khi thực hiện. (Phần 5)

Ngày 09/03/2016, Tổng Cục thuế đã có bài viết hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, trong đó có so sánh các điểm mới áp dụng trong năm 2015. Chúng tôi xin đăng lại bài viết để Quý vị tham khảo và lưu ý khi thực hiện. (Phần 6)

Ngày 09/03/2016, Tổng Cục thuế đã có bài viết hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, trong đó có so sánh các điểm mới áp dụng trong năm 2015. Chúng tôi xin đăng lại bài viết để Quý vị tham khảo và lưu ý khi thực hiện. (Phần 7)

Ngày 09/03/2016, Tổng Cục thuế đã có bài viết hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, trong đó có so sánh các điểm mới áp dụng trong năm 2015. Chúng tôi xin đăng lại bài viết để Quý vị tham khảo và lưu ý khi thực hiện. (Phần 8)

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là nhiệm vụ của tất cả các tổ chức, doanh nghiệp. Để thực hiện việc quyết toán được thuận lợi chúng tôi xin trích dẫn quy trình quyết toán thuế TNDN năm 2018 như sau:

Để tránh bị phạt hay bị truy thuy những khoản oang uống , ngoài việc nắm chắc nghiệp vụ phát sinh trong kì bạn nên nghiên cứu, xem xét những vấn đề họ sẽ hỏi, bài viết sau cung cấp cho bạn những vấn đề mà cơ quan thuế sẽ đề cập để hỏi.