Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các bộ chứng từ cần thiết cho một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại doanh nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi.

Kế toán 68 Hướng dẫn cách hoạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu về Thuế tiêu thụ đặc biệt - TK 3332 theo Thông tư 200

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các nghiệp vụ cơ bản mà một kế toán cần ghi nhớ. Xin mời các bạn theo dõi.

Để giúp các bạn ghi sổ kế toán các khoản thu - chi trong ngành y tế theo TT107 được thuận lợi, ketoan68.com xin chia sẻ như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn một số nghiệp vụ phát sinh tại các đơn vị y tế hạch toán theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Với mục đích giúp đỡ các bạn sinh viên kế toán có thể tự học nâng cao nghiệp vụ kế toán. Mình xin chia sẻ các tình huống cơ bản và tổng hợp với đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, và hướng dẫn cách định khoản.

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ...

Ủy thác nhập khẩu là việc chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu. Là hình thức nhập khẩu hàng qua trung gian. kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn bài Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu có liên quan tới tiền

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách định khoản hạch toán Tài khoản 211 Tài sản cố định hữu hình, Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động TSCĐ trong kỳ

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách định khoản hạch toán Tài khoản 211 Tài sản cố định hữu hình, Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động TSCĐ trong kỳ

Đối với kế toán chúng ta thì phải nên nhớ được các TK kế toán cơ bản và thường xuyên sử dụng.Việc hạch toán chính xác được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đối với kế toán thì vô cùng quan trọng.Vậy làm sao để ghi nhớ được TK kế toán và cách hạch toán được chính xác?

Tổng hợp các bút toán kết chuyển cuối kỳ mà kế toán cần thực hiện để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo TT200

- Nếu thu hộ thì phải lập hóa đơn GTGT -> Khi trả tiền thu hộ thì lập phiếu chi. - Nếu chi hộ thì lập phiếu chi -> Khi thu lại tiền chi hộ thì không lập hóa đơn GTGT (Lập chứng từ thu tiền).

Chúng ta quen với từ "Có" (credit) là một cái gì đó "tốt đẹp", . Trong khi đó, "Nợ" là một cái gì đó tiêu cực.Nhưng trong kế toán có thực sự như vậy không? Làm sao để ghi chép sổ sách kế toán tốt khi mà có vô số tình huống phát sinh trong hoạt động của công ty?

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ liên quan tới hàng bán bị trả lại,giảm giá hàng bán theo TT200. Xin mời các bạn theo dõi.

Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về chế độ kế toán chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2015. Để tiện cho các bạn nắm bắt các nghiệp vụ và những thay đổi của thông tư. Kế toán 68 xin được chia sẻ: “Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ thông tư 200"

Thay đổi thời điểm chốt số liệu Báo cáo tài chính.Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.Xin mời các bạn theo dõi

Quy định mới về xếp lương ngạch công chức hành chính là nội dung chính của Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV.Theo đó, bổ sung quy định về xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính được bổ nhiệm