Khi bắt đầu hoạt động (trong vòng 30 ngày) DN phải khai trình việc sử dụng lao động theo mẫu số 05 với Phòng (hoặc Sở) Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. (đối với DN thuộc khu công nghiệp).

Những quy định về tài sản cố định, những nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong DN theo đúng quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay, việc các doanh nghiệp bị nợ đọng hay bị các bạn hàng chiếm dụng vốn là điều không tránh khỏi. Nhưng làm sao để tránh các khỏan nợ không trở thành nợ xấu, nợ khó đòi, đấy mới là việc cần làm.

Đối với những dự án phức tạp gồm nhiều công việc cần phải thực hiện thì biểu đồ Gantt là một trong những lựa chọn thông minh.Bạn có thể tạo một biểu đồ Gantt trên Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một biểu đồ Gantt trong Excel.

Quyết định số 1500/QĐ-BTC công bố 300 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế.

hế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.Đây là nội dung tại Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.Theo đó, căn cứ vào các nội dung sau:

Vừa qua, BHXH thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1734/BHXH-QLT hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.Theo đó,đơn vị trốn đóng BHXH thì ngoài việc bị truy thu số tiền phải đóng theo quy định còn phải truy thu số tiền lãi

Vừa qua, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn 4107/TCT-KK để hướng dẫn về vấn đề khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) như sau:-Đối với hoạt động chính là sản xuất để xuất khẩu, DNCX không phải kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế..Xin mời các bạn theo dõi

Công văn 6695 hướng đãn bổ sung chế độ kế toán nhà nước, Bổ sung, điều chỉnh và hướng dẫn hạch toán mã nhiệm vụ chi,Hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán chi dự trữ quốc gia,bổ sung thêm tài khoản kế toán.Xin mời các bạn theo dõi

Ngày 18/08/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 3730/TCT-CS, giới thiệu Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC.

Hiện tại rất nhiều đơn vị HCSN đang thắc mắc về cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị theo TT107.Sau đây là 1 trong số các câu hỏi của đơn vị và chúng tôi xin được phép trả lợi như sau:

Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tùy vào loại hình hoạt động của doanh nghiệp mà chi phí phát sinh khác nhau.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, mình xin chia sẻ cách hạch toán chi phí quản lý kinh doanh.

Ngày 15 tháng 11 năm 2016 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 296/2016/TT-BTC về “hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán”

HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK642:Chi phí quản lý của hoạt động SXKD,dịch vụ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107.Xin mời các bạn theo dõi.

Tổng hợp nội dung sửa đỏi, bổ sung luật thuế GTGT, thuế TTĐB và luật quản lý thuế

Ngày 6/4/2016 Quốc hội 13 đã ban hành Luật 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Luật 106/2016/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Xin mời các bạn theo dõi