Các quy định về hóa đơn đặt in hiện nay là gì? Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in là những Doanh nghiệp nào? Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn là gì?

Các quy định về hóa đơn điện tử hiện nay là gì? Nguyên tắc sử dụng loại hóa đơn này được quy định ra sao? Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn để các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về loại hóa đơn mới này.

05 trường hợp được sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí.Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Hóa đơn hay là loại chứng từ rất quan trọng, từ hóa đơn đó kế toán căn cứ để hạch toán phát sinh vào sổ sách cho phù hợp, bài viết này giúp bạn nhận biết hóa đơn như nào là đúng và hợp lệ.

Nội dung ghi trên hóa đơn được BTC quy định cụ thể tại Điều 4 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. Đây là hướng dẫn mới nhất về hóa đơn, theo đó nội dung trên hóa đơn được thể hiện như sau:

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các quy định về hóa đơn

NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Kể từ ngày 1/7/2015 theo Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường năm 2016 cụ thể như sau:

Công ty bạn đã được cơ quan thuế chấp nhận cho đặt in hóa đơn. Nhưng bạn vẫn phải thực hiện việc đặt in theo đúng quy định của pháp luật. Vậy những hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in bị phạt như thế nào?