Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Các khoản trích theo lương trong DN lớn, DN nhỏ và vừa gồm: BHXH, BHTY, BHTN, KPCĐ. Vậy trong DN siêu nhỏ, các khoản trích theo lương gồm những khoản nào?

Nguyên vật liệu là những đối tượng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh. Giá trị được chuyển một lần vào giá thành sản xuất và khi kết thúc quá trình sản xuất, nguyên vật liệu thay đổi toàn bộ hình thái vật chất ban đầu.

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng

Các doanh nghiệp sản xuất đều phải thực hiện quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Vậy các doanh nghiệp siêu nhỏ tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm có gì khác biệt so với các đơn vị khác

Tiền lương là một khoản chi phí quan trọng trong các doanh nghiệp nói chung và là khoản chi phí chiếm tỷ trọng khá cao trong các doanh nghiệp siêu nhỏ. Vậy kế toán tiền lương trong các doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện như thế nào? Mời các bạn nghiên cứu sơ đồ sau:

Kế toán TSCĐ trọng các doanh nghiệp có mã tài khoản là 211. Các bạn đã sử dụng rất thành thạo TK này trong DN lờn, DN nhỏ và vừa. Vậy đối với DN siêu nhỏ TK 211 sẽ được sử dụng như thế nào? Mời các bạn tham khảo sơ đồ sau:

Thông tư 133/2016/TT-BTC (26/08/16)hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bài viết dưới đây Kế toán 68 gửi tới các bạn sơ đồ kế toán bán hàng đại lý theo TT 133

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết này, ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn sơ đồ kế toán bất động sản đầu tư.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán các chi phí phát sinh sau khi đã ghi nhận TSCĐ hữu hình theo TT200. Sơ đồ sẽ giúp các bạn nhận biết các chi phí và cách hạch toán các chi phí đó.Xin mời các bạn theo dõi.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết này, ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.

Để thuận tiện cho việc ghi nhớ và tóm lược các nghiệp vụ phát sinh liên quan. Ketoan68.com xin chia sẻ với bạn sơ đồ kế toán các khoản phải thu khác theo ở bài viết này.

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bài viết dưới đây Kế toán 68 gửi tới các bạn Sơ đồ kế toán TK 1368 theo TT 133.

Thông tư 133/2016/TT-BTC ( 26/08/16) hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.Bài viết dưới đây Kế toán 68 gửi tới các bạn sơ đồ kế toán Tài khoản 338 theo thông tư 133.

Chế độ kế toán theo thông tư 133 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán các khoản vốn góp liên doanh, liên kết theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Chế độ kế toán theo thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư 200

Kế toán 68 gửi tới các bạn bài viết về Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng theo TT 200.

Chế độ kế toán theo thông tư 133 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Trong bài viết này, Kế toán 68 cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán chi phí khác theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Chế độ kế toán theo thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo thông tư 200.