Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ theo Thông tư 200: Đặc trưng, trình tự ghi sổ, Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hình thức Nhật ký - Chứng từ. Cụ thể như sau:

Theo thông tư 133, cách chuyển số dư trên sổ kế toán được thực hiện như thế nào?

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22//12/2014 của Bộ Tài chính)

Hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung được nhiều DN lựa chọn và áp dụng, Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200 mới nhất năm 2016

Trong kế toán có nhiều hình thức kế toán khác nhau, những đa phấn doanh nghiệp làm theo hình thức kế toán nhật ký chung. Bài viết này xin chia sẻ với các bạn về nguyên tắc, cách ghi sổ hình thức nhật ký chung.

Đặc trưng, trình tự ghi sổ, nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200

Đặc trưng cơ bản, trình tự ghi sổ, nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái theo thông tư 200

Ghi sổ bằng hình thức Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được ghi vào sổ sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó.

Sổ kế toán là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị. Việc tổ chức hệ thống Sổ kế toán sao cho phù hợp với trình độ và yêu cầu quản lý tài chính ở đơn vị là một vấn đề cấp thiết đặt ra cho tất cả các doanh nghiệp

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Một số quy định chung về sổ kế toán và hình thức kế toán theo TT133/BTC.Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ,mở, ghi sổ...Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mức xử phạt khi Doanh nghiệp vi phạm các quy định liên quan tới sổ kế toán. VD: Lập sổ kế toán không ghi đầy đủ thông tin của DN,không có chứng từ kế toán chứng minh các số liệu kế toán...

Trong quá trình khóa sổ kế toán, kế toán viên thường găp một số sai sót. Để tránh tình trạng này, Kế toán 68 xin gửi tới các kế toán viên một số điểm cần chú để tránh các sai sót trong quá trình khóa sổ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.Vậy kế toán cần chú ý những vấn đề gì?

Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính theo Thông tư 200 năm 2015

Vừa qua,thông tư 107/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính,sự nghiệp được ban hành,trong đó có quy định về sổ kế toán tại đơn vị ( mẫu sổ,trách nhiệm của người giữ và ghi sổ,sửa chữa sổ kế toán...).TT107 có hiệu lực từ 01/01/2018.Xin mời các bạn theo dõi

Luật kế toán 2015 mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Kế toán 68 xin chia sẻ Quy định về sổ kế toán theo Luật kế toán 2015 vowiscacs bạn qua bài viết sau:

Mẫu biểu sổ kế toán chi tiết hàng tồn kho được ban hành trong chế độ kế toán doanh nghiệp và được kế toán sử dụng trong việc ghi chép kế toán chi tiết hàng tồn kho. Tuy nhiên còn nhiều hạn chế, Kế toán 68 sẽ đề xuất các chỉnh sửa cho phù hợp.

Theo Thông tư 200 thì có 5 hình thức ghi sổ kế toán, theo quyết định 48 thì có 4 hình thức ghi sổ kế toán, Kế toán 68 xin tổng hợp các hình thức ghi sổ kế toán mới nhất để các bạn cùng tham khảo