Chế độ kế toán theo thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại theo thông tư 200