Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành thì MẪU B450. THAM KHẢO Ý KIẾN TƯ VẤN CỦA KIỂM TOÁN như sau:

Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành thì MẪU B560. THAM KHẢO Ý KIẾN TƯ VẤN CỦA KIỂM TOÁN như sau:

Hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên kế toán mới ra trường đang khó khăn trong việc viết CV như thế nào. Kế toán 68 hướng dẫn các bạn lập 1 CV xin việc kế toán hay và ấn tượng như sau: