Hồ sơ và cách tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê nhà có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên như thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ với bạn đọc ở bài viết dưới đây:

Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản

Rất nhiều người có xe ô tô nhà rỗi, cho cá nhân hoặc doanh nghiệp thuê để hoạt động. Các loại thuế và cách tính thuế đối với cá nhân cho thuê xe có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm như thế nào?

Các doanh nghiệp thường thuê xe của cá nhân, hộ gia đình để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Bìa viết này sẽ hướng dẫn các bạn về cách tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê xe có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Những cá nhân có thu nhập từ kinh doanh phải khai và nộp thuế TNCN và thuế GTGT tính trên doanh thu. Việc khai và nộp thuế được quy định như thế nào? Ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn qua bài viết sau đây

Nhiều người sau khi đăng ký mã số thuế thì thay đổi nơi làm việc, hoặc chuyển nơi ở khác tỉnh, nên thay đổi cả số chứng minh nhân dân. Việc thay đổi này ảnh hưởng thế nào tới Mã số thuế TNCN của người lao động?

Quy định mới nhất về phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản như thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn vấn đề này trong bài viết của mình như sau:

Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC về nguyên tắc tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như sau:

Từ năm 2015, theo quy định của , cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng phần phát sinh, đã được hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện cho người nộp thuế dễ dàng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn bài viết

Mẫu 01/CNKD - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh.