Có nhiều doanh nghiệp mua hàng trả chậm với những hóa đơn trên 20 triệu đồng và đã kê khai thuế đầu vào. Nhưng khi thanh toán lại thanh toán bằng tiền mặt. Vậy doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh như thế nào?

Ngày 10/02/2017, cục Thuế quận Đống Đa hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cách xác định phương pháp kê khai thuế thuế GTGT theo quí hoặc tháng kỳ năm 2017-2019 như sau:

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thì hạch toán, xử lý như thế nào?

Khi xác định các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế từ thu nhập tiền lương của nhân viên trong công ty thì Kế toán Thuế luôn quan tâm đến tiền phụ cấp điện thoại, phụ cấp xăng xe của CNV sẽ như thế nào? Kế toán 68 xin giải đáp thắc mắc này như sau:

Những trường hợp nào thì được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp và điều kiện khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp là gì?

Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% nhưng nếu thiếu chứng từ đó thì có được áp dụng thuế 0% không?

Hướng dẫn cách làm hồ sơ kê khai thuế khoán năm 2016 mới nhất theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời hướng dẫn hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế TNCN như sau:

Khi tạm tính thuế TNDN hàng quý, hoặc khi tính thuế GTGT có thể dẫn tới tính thừa số thuế phải nộp. Nếu tính thừa số thuế phải nộp, thì cần xử lý thế nào? Bài viết xin chia sẻ với các bạn cách xử lý khi doanh nghiệp nộp thừa thuế

Bài viết này sẽ giúp các bạn hạch toán các nghiệp vụ liên qian tới : Thuế tài nguyên (TK 3336), Thuế nhà đất, tiền thuê đất (TK 3337), Thuế bảo vệ môi trường ( TK 33381), loại thuế khác (33382), Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu tờ khai đăng ký thuế nhà thầu (Mẫu số 04-ĐK-TCT) ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết hướng dẫn cách khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh và khi nào thì cần kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 18. Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ như sau:

Doanh nghiệp bạn có thể mua hàng hóa của cùng một công ty nhưng tại các cửa hàng khác nhau mà tổng giá trị mua trong ngày trên 20 triệu đồng thì có cần thanh toán qua ngân hàng không? Kế toán 68 xin giải đáp thắc mắc của bạn ở bài viết dưới đây.

Về khấu trừ thuế TNCN trong các trường hợp sau: Chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, trúng thưởng khuyến mại

Ketoan68.com xin hướng dẫn cách xử lý những hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty, mã số thuế, chuyên địa điểm…

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT133.Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm.Xin mời các bạn theo dõi.

Khi nhận tài sản được biếu tặng nhập khẩu, doanh nghiệp phải đóng thuế khâu nhập khẩu. Vậy thuế GTGT của tài sản nhập khẩu đươc xử lý thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn qua bài viết sau:

Thông báo mã số thuế người phụ thuộc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ bản quyền là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ.