Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các khoản chi được trừ tại doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế. Nội dung này được quy định trong thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết về Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Nội dung này được quy định trong thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Tiếp nối theo phần 1,chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,giúp các bạn phân biệt được các loại chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Tiếp theo các phần trước,bài viết này chúng tôi tiếp tục chia sẻ tới các bạn nội dung của Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,nội dung này được quy định chi tiết tại thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phần 4 của nội dung Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung của các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,hy vọng sẽ giúp các bạn phân biệt được các loại chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Đây là phần cuối của nội dung Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế mà chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn từ các phần trước,hy vọng sau bài viết này các bạn sẽ hiểu và phân biệt được các lạo chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong văn bản hợp nhất số 26 ban hành ngày 14/09/2015, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn, xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong văn bản hợp nhất số 26 ban hành ngày 14/09/2015, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn, xin mời các bạn theo dõi

Cơ quan tôi là đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Cơ quan tôi chi trả công tác phí và khoán chi phí đi lại cho các cá nhân đi công tác mà không cần yêu cầu chứng từ chứng minh. Các khoản chi phí đi lại này có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN được quy định tại điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BCTC và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP. Kế toán 68 xin chia sẻ cụ thể các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

Theo điều 4 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2015 trở đi quy định các khoản thu nhập sau bị chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đã được quy định rất rõ tại điều 4 và các khoản thu nhập khác theo điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Kế toán 68 xin chia sẻ những quy định mới nhất về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở bài viết dưới đây

Ngày 16/02/2017 Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn 5286/CT-TNCN hướng dẫn việc quyết toán thuế TNCN năm 2016 nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp nào thì chi phí hàng hóa bị tổn thất được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế?

Ketoan68.com xin chia sẻ cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Áp dụng kể từ ngày 01/10/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ kinh doanh, tiền lương, tiền công cụ thể như sau:

Các cá nhân chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân có thể làm bản cam kết theo mẫu Mẫu 02/CK-TNCN.

Để quyết toán thuế TNCN theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải xác định thu nhập tính thuế và quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.