Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc hạch toán Tài khoản 711 - Thu nhập khác theo TT133/BTC.ài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT133.Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm.Xin mời các bạn theo dõi.

Thu nhập từ bản quyền là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, Ketoan68.com chia sẻ 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và điều kiện được miễn thuế.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn 17 trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân,Căn cứ vào Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 2012, năm 2014.

Do có sự khác biệt giữa kế toán thuế tại doanh nghiệp và quy định tính thuế của cơ quan thuế nên phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Bài viết đề cập mối liên hệ giữa cơ sở tính thuế TNDN theo Luật thuê TNDN và cơ sở tính thuế TNDN theo chuẩn mực kế toán số 17

Năm 2016, Công ty tôi bắt đầu mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động, xin cho hỏi tiền mua bảo hiểm này có tính vào thu nhập để tính thuế TNCN của người lao động không?

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn toàn văn câu trả lời hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở hai nơi. Xin mời các bạn theo dõi.

Cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm, Phần này Ketoan68 xin hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng trên phần mềm QTTNCN 3.3.0 mới nhất hiện nay:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các khoản chi được trừ tại doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế. Nội dung này được quy định trong thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết về Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Nội dung này được quy định trong thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Tiếp nối theo phần 1,chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,giúp các bạn phân biệt được các loại chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Tiếp theo các phần trước,bài viết này chúng tôi tiếp tục chia sẻ tới các bạn nội dung của Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,nội dung này được quy định chi tiết tại thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phần 4 của nội dung Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung của các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,hy vọng sẽ giúp các bạn phân biệt được các loại chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Đây là phần cuối của nội dung Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế mà chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn từ các phần trước,hy vọng sau bài viết này các bạn sẽ hiểu và phân biệt được các lạo chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong văn bản hợp nhất số 26 ban hành ngày 14/09/2015, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn, xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong văn bản hợp nhất số 26 ban hành ngày 14/09/2015, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn, xin mời các bạn theo dõi

Các khoản chi phí đôi khi đã nằm trong danh mục các khoản chi phí được tính trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), có hóa đơn tài chính đầy đủ, tuy nhiên xét về mặt hợp lý hợp lệ của cơ quan thuế thì không đáp ứng được.

Doanh nghiệp phát sinh rất nhiều khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh của mình,trong đó có những khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN. Ketoan68 xin chia sẻ những khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp