Kế toán 68 xin chia sẻ tới các bạn Cách khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ như sau:

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ không xuất hóa đơn, chỉ có bảng kê và Phiếu xuất kho thì có đủ điều kiện để đưa vào chi phí hợp lý không?

Khi xuất hàng luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không cần phải lập hóa đơn (tức là không phải kê khai), chỉ cần lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Doanh nghiệp bán dầu ô tô, công ty xuất dầu tiêu dùng nội bộ thay dầu xe ô tô, vậy có phải xuất hoá đơn GTGT đầu ra hay không? Nếu viết thì viết như thế nào?

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng khách hàng - công nhân viên, tiêu dùng nội bộ đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hàng tiêu dùng nội bộ có phải tính, nộp thuế GTGT? Có phải lập HĐ bán hàng không? Hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ như thế nào? Sau đây Kế toán 68 xin giải đáp các vướng mắc trên:

Công ty bán dầu ô tô, công ty xuất dầu tiêu dùng nội bộ thay dầu xe ô tô, vậy có phải xuất hoá đơn GTGT đầu ra hay không? Nếu viết thì viết như thế nào?