Năm 2017 chính sách tiền lương sẽ có nhiều thay đổi so với năm 2016. Vậy thì cụ thể thay đổi ra sao? Ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động như thế nào? Mời các bạn xem chi tiết sau đây:

Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể tự học nâng cao nghiệp vụ kế toán, Kế toán 68 xin chia sẻ 1 số bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có hướng dẫn giải, theo đúng các quy định về tiền lương mới nhất.

Mẫu số 11 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu số 02-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Tại khoản 2, Điều 89 Luật BHXH quy định “Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật về lao động. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, người lao động đóng BHXH dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động"

Năm 2016 có nhiều sự thay đổi về tiền lương, tiền công và làm sao để biết các khoản chi phí tiền lương, tiền công nào là không hợp lý sẽ bị loại ra khi tính thuế? Sau đây ketoan68 liệt kê ra một số khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ như sau:

Theo khoản 2 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, (Kể từ ngày 6/8/2015 theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

Các khoản chi tiền lương và tiền thưởng cho người lao động trong một số trường hợp sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Ketoan68 chia sẻ ở bài viết dưới đây.

Tổng hợp các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm.

Hướng dẫn cách lập bảng chấm công, lập bảng tính lương, lập bảng thanh toán tiền lương, cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015

Để đưa chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp vào chi phí hợp lý thì cần:Hợp đồng lao động - Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (hoặc thoả ước lao động tập thể ...) - Quyết đinh tăng lương (trong trường hợp tăng lương).......

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm cho người lao động. Vậy chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN không? Ketoan68 xin chia sẻ vấn đề này qua bài viết

Bạn mới bắt tay vào làm công tác kế toán tiền lương, công tác BHXH trong doanh nghiệp. Bạn hoang mang không biết cuối năm mình cần làm gì với cơ quan BHXH và cơ quan lao động. Ketoan68.com chia sẻ với các bạn một số công việc cần chú ý như sau:

Ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn kế toán một vấn đề về lương không kém quan trọng đó chính là: " Để chi phí tiền lương hợp lí thì kế toán cần những giấy tờ gì?"

ừ ngày 01/01/2019, tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động (NLĐ) sẽ có sự thay đổi cho phù hợp với mức lương tối thiểu vùng mới (dự kiến).

Theo Khoản 1, Điều 1 của Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH quy định tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức sau:

Theo Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Trong doanh nghiệp kế toán tiền lương chiếm một vị trí khá quan trọng, công việc của kế toán tiền lương thường tập trung chính ở 2 giai đoạn: Tính tiền lương và thanh toán tiền lương. Ketoan68 hướng dẫn cách định khoản như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK468:Nguồn cải cách tiền lương tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107/2017.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn 5 khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của NLĐ được miễn thuế TNCN. Xin mời các bạn theo dõi.