Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP từ năm 2020, tiền lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng tùy theo từng vùng