Các quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp được trình bày cụ thể ở các văn bản pháp luật về thuế như thế nào?. Kế toán 68 xin chia sẻ về vấn đề này qua bài viết sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 08:Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh.Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi

Ketoan68.com xin chia sẻ với bạn đọc Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đây là một trong những hồ sơ cần thiết để làm thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp.

Công văn số 4507/TCT-CS ngày 19/09/2016 đã hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế TNDN đối với khoản lãi gửi tiết kiệm ngoại tệ là tiền góp vốn điều lệ và chênh lệch tỷ giá do chuyển ngoại tệ từ TK thanh toán sang TK tiết kiệm.

Ketoan68.com xin chia sẻ Mẫu Giấy chứng nhận vốn góp của một cá nhân nào đó có cổ phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp, công ty của bạn. Mời các bạn tham khảo.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn phương pháp kế toán đầu tư vốn góp vào đơn vị khác– TK 228, theo Thông tư 133 như sau:

Chế độ kế toán theo thông tư 133 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán các khoản vốn góp liên doanh, liên kết theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Theo tiến độ góp vốn điều lệ của công ty thì sau 3 năm phải góp 15 tỷ, mỗi năm 5 tỷ. Năm đầu thành viên góp đủ 5 tỷ, sang năm thứ 2 vay vốn 10 tỷ góp luôn vốn điều lệ trước thời hạn quy định thì chi phí lãi vay 10 tỷ có được tính chi phí hợp lý?