Ngày 10/02/2017, cục Thuế quận Đống Đa hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cách xác định phương pháp kê khai thuế thuế GTGT theo quí hoặc tháng kỳ năm 2017-2019 như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các bút toán kết chuyển cuối kỳ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp để xác định kết quả theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Một số khoản chi cho lao động nữ và dân tộc thiểu số được tính vào chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Ketoan68.com xin chia sẻ những khoản chi đó ở bài viết dưới đây

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các khoản chi được trừ tại doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế. Nội dung này được quy định trong thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết về Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Nội dung này được quy định trong thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Tiếp nối theo phần 1,chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,giúp các bạn phân biệt được các loại chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Tiếp theo các phần trước,bài viết này chúng tôi tiếp tục chia sẻ tới các bạn nội dung của Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,nội dung này được quy định chi tiết tại thông tư 96.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phần 4 của nội dung Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung của các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,hy vọng sẽ giúp các bạn phân biệt được các loại chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Đây là phần cuối của nội dung Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế mà chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn từ các phần trước,hy vọng sau bài viết này các bạn sẽ hiểu và phân biệt được các lạo chi phí.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong văn bản hợp nhất số 26 ban hành ngày 14/09/2015, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn, xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn chi tiết các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong văn bản hợp nhất số 26 ban hành ngày 14/09/2015, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn, xin mời các bạn theo dõi

Căn cứ Điều 96 Thông tư 200/2014/TT-BTC có hướng dẫn Cách hạch toán TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. Kế toán 68 trình bày như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh như sau:

Trong trường hợp phát sinh khoản tiền thuê nhà, bên cho thuê và bên thuê phải xác định chi phí và tính thuế GTGT như thế nào?Việc cấp hóa đơn của cơ quan thuế được quy định như thế nào? Bài viết này sẽ giải đáp các thắc mắc đó của bạn đọc.

Việc xác định khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý Từ 1/7/2013 việc xác định khai thuế theo tháng hoặc quý đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện như sau

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Hàng năm, các doanh nghiệp phải xác định doanh thu để xem doanh thu của mình trong năm qua là bao nhiêu. Nếu trên 1 tỷ thì được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Để xác định Doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo quý hoặc tháng thì căn cứ theo mức doanh thu có hơn 50 tỷ hay không, như vậy mỗi năm Doanh nghiệp có thể thay đổi hình thức kê khai theo tháng hoặc quý.

Có những công ty được kê khai thuế theo quý, nhưng cũng có những công ty chỉ được kê khai theo tháng. Vậy dựa vào căn cứ nào để xác định kỳ kê khai thuế của một công ty?