Sơ đồ kế toán "Nợ phải thu" trong doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng

Nợ phải thu phát sinh chủ yếu trong quá trình bán hàng hóa, sản phẩm có thể do khách hàng chưa có tiền thanh toán, có thể do chính sách tín dụng của doanh nghiệp. Kế toán cần mở sổ theo dõi chi tiết các khoản nợp phải thu để hạn chế những tổn thất có thể phát sinh.
Để giúp các bạn kế toán hạch toán ghi sổ được thuận lợi, chúng tôi xin chia sẻ Sơ đồ hạch toán nợ phải thu như sau:

Kế toán Nợ phải thu
Kế toán Nợ phải thu


Chúc các bạn thành công!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com