Thu hộ công nợ có được xuất hóa đơn không?

Công ty tôi được công ty khác ủy quyền đòi nợ, công ty tôi có được phép xuất hóa đơn cho bên nợ hay không? Nếu được tôi phải hạch toán số tiền thu được như thế nào?

Ketoan68.com xin chia sẻ như sau:

  1. Xuất hóa đơn hay không?

Căn cứ khoản 7, điều 3, TT26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16, TT39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Như vậy, trong trường hợp của bạn, số tiền thu được chỉ là hoạt động thu hộ, chi hộ nên không cần phải xuất hóa đơn.

** Lưu ý: Khi khấu trừ khoản hoa hồng đòi nợ, bạn phải xuất hóa đơn cho bên ủy quyền đòi nợ.

  1. Hạch toán

– Khi nhận tiền được tiền thu hộ:

Nợ TK 111, 112

Có TK 331.

– Khi chi hộ:

Nợ TK 138

Có TK 111,112.

– Khi trả tiền hoa hồng đòi nợ:

Nợ TK 641,

Nợ TK 133

Có TK 111,112

– Khi khấu trừ tiền hoa hồng đòi nợ:

Lập hóa đơn hoa hồng đòi nợ
Lập hóa đơn hoa hồng đòi nợ

Nợ TK 338

Có TK 711,

Có TK 3331.

Chúc các bạn thành công!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com