TRUY THU THUẾ TNCN VỚI LAO ĐỘNG CÓ THU NHẬP NHIỀU NƠI

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn trường hợp NLĐ có thu nhập 2 nơi, cách giải trình với cơ quan thuế để không bị truy thu thuế TNCN. Xin mời các bạn theo dõi.

Khi nào người lao động bị truy thu thuế TNCN
Khi nào người lao động bị truy thu thuế TNCN

Trường hợp 1:

Công ty TNHH Kế toán 68 trong năm có ký hợp đồng dài hạn với người lao động, có tham gia bảo hiểm, cuối năm người lao động ủy quyền cho kế toán 68 quyết toán thuế TNCN. Qua kiểm tra CQT phát hiện người lao động có THU NHẬP Ở 2 NƠI, CQT yêu cầu truy thu thuế TNCN của NLĐ với mức thuế suất 10% trên tổng thu nhập của người lao động, số tiền truy thu là 200 triệu. Vậy nếu trường hợp này xảy ra ở công ty các bạn thì kế toán sẽ xử lý thế nào để không bị truy thu thuế TNCN???

Trả lời:
Theo tiết 1 điểm b khoản 1 điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định :
“b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công
b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.”
==> Theo quy định trên, trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên nhưng đều ký hợp đồng dài hạn thì khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần sau khi trừ các khoản giảm trừ.

Sau khi trích dẫn văn bản, CQT chấp nhận không yêu cầu khấu trừ 10%, nhưng lại yêu cầu không cho giảm trừ bản thân, vì có thu nhập 2 nơi ==> Bạn làm sao để bảo vệ được khoản giảm trừ đó ?

- Với tình huống này, bạn sẽ dễ dàng bảo vệ, bởi người lao động có làm ủy quyền quyết toán thuế tại DN bạn, trường hợp người lao động có thu nhập ở nơi khác thì người lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, chứ không phải trách nhiệm thuộc về Doanh nghiệp, bởi Doanh nghiệp không kiểm soát được thu nhập của người lao động.

Trường hợp 2: (tiếp TH 1)

Nếu người lao động nghỉ việc trước thời điểm quyết toán thuế, bạn sẽ phải làm gì để bảo vệ được phần giảm trừ bản thân cho người lao động trong trường hợp này ?

Khoản 1 điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
==>Theo đó, nếu người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ bản thân tại DN bạn, để chặt chẽ người nộp thuế phải có đơn xin đăng ký giảm trừ tại DN bạn, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cam kết trong đơn đăng ký đó.

Chúc các bạn thành công!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com