Đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong Hộ kinh doanh

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn thủ tục để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Xin mời các bạn theo dõi.

Xem thêm ...

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 297/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định tại Luật Kế toán.

Theo Luật phí và lệ phí 2015 được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm:

Thuế môn bài là một loại thuế, mà doanh nghiệp nào cũng phải nộp. Nó là một sắc thuế đơn giản nhất, và ít thay đổi nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 1 nghị định và 2 thông tư hướng dẫn và còn hiệu lực.

Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho DN siêu nhỏ. Theo đó, DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế

Phạt tới 1 tỷ đồng nếu cá nhân VPHC trong lĩnh vực thủy sản.Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Xin mời các bạn theo dõi.

Kế toán trưởng giữ một vai trò quan trọng đặc biệt trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, giúp tổ chức, kiểm tra công tác kế toán ở đơn vị do mình phụ trách. Vậy, có phải doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn thủ tục để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Công văn 786/TCT-KK hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ, xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung của Thông tư 18/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2019.

Chuyển đổi hệ thống iHTKK, NTĐT sang hệ thống mới đối với DN thuộc quản lý của Cơ quan thuế các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai

Dấu giáp lai để làm gì, khi nào cần đóng dấu giáp lai, cách đóng dấu giáp lai như thế nào?.Bài viết này chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc trên, xin mời các bạn theo dõi.

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về việc “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố".

Một tổ chức kinh doanh được thành lập thường được góp vốn bởi nhiều đối tác. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động phát sinh nhiều vấn đề dẫn đến việc các đối tác không hợp tác với nhau phải chia tách công ty. Khi đó, kế toán cần thực hiện những công việc gì?

Trong quá trình hoạt động SXKD vì rất nhiều lý do khác nhau mà chứng từ kế toán bị mất, bị hủy hoại thì xử lý như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi đó.

Doanh nghiệp phải chịu sự kiểm tra của cơ quan nào? Nội dung và thời gian kiểm tra như thế nào? Thời điểm lập và nộp báo cáo. Mời các bạn đón đọc bài viết sau:

Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

Đây là nội dung chính cử Nghị định 157,theo đó mức lương tối thiểu vùng sẽ được thay đổi như sau:

Các DN hoạt động SXKD sẽ phát sinh nhiều mối quan hệ kinh tế như: thanh toán với nhà nước, với cán bộ công nhân viên, thanh toán trong nội bộ, thanh toán với người mua, người cung cấp, ... Tuy nhiên, hoạt động thường xuyên nhất là quan hệ với người mua hàng

Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương.Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.

Khi khách hàng trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng thì tùy trường hợp cụ thể phải có những cách lập hóa đơn trả lại hàng, cụ thể:

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Xin mời các bạn theo dõi.