6 bước trong quy trình xuất kho hàng hóa vật tư

Trong bài viết này Kế toán 68 xin đưa ra một Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư , góp sức mình vào việc hoàn thiện quy trình xuất kho để các doanh nghiệp có thể tham khảo.

Trong bài viết này Kế toán 68 xin đưa ra một Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư , góp sức mình vào việc hoàn thiện quy trình xuất kho để các doanh nghiệpkhithành lập công tycó thể tham khảo.

Vật tư hàng hóa tồn kho là tài sản được quản lý chặt chẽ trong doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp thương mại và sản xuất, sẽ tùy vào khả năng quản lý, cũng như nhân sự và lĩnh vực kinh doanh của mình để có quy trình xuất kho cho mình. Những quy trình này phải đảm bảo yêu cầu quản lý, nhưng không gây cản trở, vẫn đảm bảo thuận tiện trong công tác kinh doanh.

Bạn quan tâm đếnThay đổi đăng ký kinh doanh

1. Các bước trong Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư

Kế toán kho hàng
Kế toán kho hàng

Bước 1: Khi có nhu cầu sử dụng vật tư, hoặc bán hàng, nhân viên có nhu cầu sẽ lập Yêu cầu xuất kho. Yêu cầu xuất kho sẽ được lập thành mẫu hoặc bằng miệng, tùy theo quy định của từng doanh nghiệp

Bước 2: Kế toán kho tiến hành lập Phiếu xuất kho và chuyển cho Thủ kho. Phiếu xuất kho được lập thành nhiều liên: Một liên lưu tại quyển, những liên còn lại giao Thủ kho. Tùy quy định của từng đơn vị để quy định số liên của Phiếu Xuất kho

Bước 3: Thủ kho nhận Phiếu xuất kho và tiến hành xuất kho cho nhân viên yêu cầu xuất kho

Bước 4: Nhân viên nhận vật tư, hàng hóa nhận hàng và ký vào Phiếu xuất kho và nhận 1 liên

Bước 5: Thủ kho nhận lại một liên Phiếu xuất kho, tiến hàng ghi thẻ kho, trả lại Phiếu xuất kho cho kế toán

Bước 6: Kế toán ghi sổ kho và hạch toán hàng xuất

Bạn có thể quan tâm dịch vụgiải thể công ty

2/ Sơ đồ quy trình xuất kho vật tư hàng hóa

3/Giấy đề nghị xuất vật tư hàng hóa

Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com