9 lưu ý quan trọng khi lập BCTC cuối năm 2016

Khi lập báo cáo tài chính năm 2016 các bạn cần lưu ý 9 vấn đề hết sức quan trọng như sau:

9 lưu ý quan trọng khi lập BCTC cuối năm 2016
9 lưu ý quan trọng khi lập BCTC cuối năm 2016

1/ Các khoản chi phí của năm 2016 mà được thanh toán vào đầu năm 2017 => phải ghi nhận vào chi phí năm 2016.

Theo nguyên tắc và quy định của Luật thuế TNDN thì chi phí phát sinh năm nào, ghi nhận vào thu nhập tính thuế năm đó. Các khoản chi phí như tiền lương, điện thoại, internet... phát sinh của tháng 12/2016 thì phải ghi nhận vào chi phí của tháng 12/2016, tuy rằng sang tháng 01/2017 mới thanh toán.

2/ Thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm.

Tài sản bao gồm NVL, HH, CCDC,... phải được thực hiện kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tại thời điểm 31/12/2016. Chênh lệch phải được xử lý và ghi nhận vào BCTC năm 2016.

3/ Thực hiện việc đối chiếu công nợ cuối năm.

Công nợ bao gồm các khoản phải thu (131) phải trả (331), các khoản vay (341) và các khoản tạm ứng (141), phải thu (138) phải trả khác (3388)... phải được lập biên bản đối chiếu cho từng đối tượng, xác nhận, ký trên Biên bản đối chiếu công nợ. Việc này vừa đảm bảo tính chắc chắn của các khoản công nợ, và vừa tránh được việc bỏ sót các khoản chi phí/doanh thu trong năm.

4/ Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt cuối năm.

Phải có Biên bản kiểm kê quỹ tại ngày 31/12/2016, sao kê số phát sinh cả năm và số dư cuối của TKNH.

5/ Thực hiện đối chiếu nợ thuế với cơ quan thuế, nợ BHXH với cơ quan BHXH.

Kế toán cần liên hệ các cơ quan chức năng này để xác nhận tính chắc chắn của các khoản phải trả phải nộp về thuế và BHXH.

6/ Lương tháng 12/2016 được chi vào tháng 01 năm 2017 thì thu nhập này là thu nhập chịu thuế TNCN năm 2017 của người lao động (KHÔNG được phép ghi nhận vào tờ khai QT thuế TNCN 2016).

Theo luật thuế TNCN, thời điểm tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công là THỜI ĐIỂM CHI TRẢ. Cho nên lương tháng 12/2016 của NLĐ mà được chi trả vào tháng 01/2017 thì thuế TNCN được khai vào tháng 01/2017 và thể hiện trên quyết toán thuế TNCN 2017.

7/ Tiền lương năm 2016 thanh toán chậm nhất 31/03/2017.

Các khoản nợ lương 2016 quá 90 ngày (đến 31/03/2017 vẫn chưa thanh toán) theo quy định luật thuế TNDN thì ko được ghi nhận vào chi phí được trừ của năm 2016.

8/ Thực hiện việc trích trước chi phí, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản đầu tư, công nợ khó đòi.

Kế toán các DN nhỏ và vừa thường ít phát sinh các khoản trích trước và trích lập. Nhưng khi có phát sinh thì phải cực kỳ lưu ý nhé.

9/ Thực hiện việc phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế theo tỷ lệ doanh thu cả năm.

Luật thuế GTGT quy định, thuế GTGT đầu vào mà dùng chung cho đầu ra chịu thuế và đầu ra không chịu thuế thì được tính toán và phân bổ theo từng kỳ kê khai thuế (tháng/quý) theo đúng tỷ lệ doanh thu của tháng/quý đó. Nhưng cuối năm, phải thực hiện tính toán lại số thuế GTGT dùng chung được khấu trừ theo tỷ lệ (DT chịu thuế cả năm/DT tổng cộng cả năm), điều chỉnh chênh lệch tại kỳ khai thuế GTGT cuối cùng (tháng 12/2016 hoặc quý 4/2016).

Chúc các bạn thành công!


Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com